ML-TRAC

U wilt een hoogwaardig asfalt maar zonder gebruik van nieuwe grondstoffen? ML-TRAC bestaat volledig uit gerecyclede materialen. Gebruik van ML-TRAC levert dan ook significante CO2-reductie op, terwijl onze aarde, als bron voor mineralen, niet extra belast wordt.

SuikerUnie
LAB overzicht
ML-TRAC 3
 

Product

De ontwikkeling van asfalt dat volledig uit gerecyclede bouwstoffen bestaat, is ontstaan (2005) vanuit de gedachte om zo min mogelijke nieuwe grondstoffen te gebruiken bij de productie ervan. Het ‘Cradle to Cradle’-principe is volledig van toepassing op ML-TRAC: oude wegen worden opgebroken, terwijl het bindmiddel wordt hersteld en als zodanig hergebruikt voor een nieuw wegdek. De functionele eigenschappen zijn door herstel van het bindmiddel exact hetzelfde als bij nieuw asfalt. ML-TRAC levert een grote CO2- en energiewinst: delving, vervoer en bewerking van mineralen zijn niet meer nodig is. Ook voorkomt het verdere aantasting van de aarde om zijn mineralen.

Voordelen

  • Geen delving, breken en vervoeren van primaire
    bouwstoffen
  • Beheerste sturing op functionele eigenschappen (meer dan bij conventioneel asfalt)
  • Geen nieuwe mineralen dus economisch aantrekkelijk
  • Zeer sterke vermindering CO2-uitstoot, milieuvoordelen
  • Uitgebreid test-, pilot-, en ervaringsprogramma doorlopen
  • Wereldwijde belangstelling voor bewerkingstechniek
  • Stabiele asfaltprijs onafhankelijk van fluctuatie olieprijs

Toepassing

Toepasbaar als normaal asfalt in alle vormen van asfaltgebruik. Sinds 2007 toegepast op industrieterreinen en gemeente- en provinciale wegen.

ML-TRAC is ontwikkeld door de kwaliteitsdienst van Rasenberg Infra en is onderdeel van het duurzaamheidsconcept ‘Via Ecologica’.