Gladheidbestrijding

In de winter kan het door opvriezen, ijzel of sneeuw glad worden op wegen en fietspaden. Rasenberg Infra zorgt vanuit de regio’s op een structurele manier voor de veiligheid van de weggebruiker, met een totaalpakket aan maatregelen.

Gladheidsbestrijding materieel
Gladheidsbestrijding materieel
Gladheidsbestrijding materieel
Gladheid
 

De veiligheid van uw collega’s, bezoekers, klanten en leveranciers en de continuïteit van uw activiteiten worden gewaarborgd met een schoon terrein. Het ijs- en sneeuwvrij houden van de wegen op uw terrein, is dan ook van groot belang.

Rasenberg Infra beschikt over een volledig equipment voor gladheidbestrijding voor overheidsinstellingen en particuliere bedrijven. Wij hebben goede contacten met de meteorologische dienst, gemeentelijke overheden en Rijkswaterstaat. Hierdoor kunnen wij opkomende gladheid nagenoeg altijd voorspellen. Rasenberg Infra organiseert de gladheidbestrijding tijdig en zorgvuldig, hiermee ontnemen wij u alle zorg voor een veilige weg.