Waterberging en natuurontwikkeling Kleine Dommel

Het beekdal van de Kleine Dommel gaat de komende jaren veranderen. Ten zuiden van de A67 komt er een waterbergingsgebied dat ingezet kan worden in tijden van hoog water. Zo zorgt het waterschap De Dommel ervoor dat de inwoners van Geldrop droge voeten houden.

Opdrachtgever:
Waterschap De Dommel
Locatie:
Gemeente Heeze-Leende
Status project:
Project in uitvoering
Project_beeld
Project_beeld2
Project_beeld3a
IMG_0868
IMGP2261
IMGP2283
IMGP2389

Project

Tegelijkertijd wordt in het beekdal natuur ontwikkeld. Dit gebeurt onder andere door de beek te versmallen en natuurlijk te laten meanderen. Hierdoor gaat het water sneller stromen en krijgen bijzondere planten en vissen de kans zich hier te ontwikkelen. Het cultuurlandschap blijft daarbij zoveel mogelijk zoals het is.

Meer informatie over de aanleiding van het project en achtergronden is te vinden op de website van waterschap De Dommel.

Klik hier voor de Nieuwsbrief uitvoering Kleine Dommel Heeze-Geldrop, nov 2017 

BouwApp

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Dit project is ook te volgen via de BouwApp.
1. Download de BouwApp in de appstore (Google of Apple)
2. Ga naar ‘zoek project’
3. Zoek op “Waterberging en natuurontwikkeling Kleine Dommel”
4. Selecteer project
5. Klik op ‘Toevoegen aan favorieten”
Bij elke update verschijnt er automatisch een berichtje (notificatie) op smartphone of tablet.

Gebruikt u de BouwApp al? Begin november is er een nieuwe versie van de BouwApp gelanceerd. Vergeet niet de update te accepteren in de App Store of Play Store om op de hoogte te blijven van dit project.

BouwApp QR


Meer weten?

Neem voor vragen met betrekking tot de uitvoering contact op via mail: kleine.dommel@rasenberginfra.nl of via telefoonnummer:
06 - 81956709.

Samenwerking

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de  combinatie Rasenberg Infra / Colijn Beton- en waterbouw.

Gebiedspartners waarmee Waterschap De Dommel in dit project samenwerkt zijn: gemeente Heeze-Leende, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en Rijkswaterstaat.

Planning

Medio mei is gestart met de voorbereidende werkzaamheden. De eerste grondwerkzaamheden lopen vanaf juni 2017. We ontzien de kern Heeze met grondtransporten door de aanleg van een tijdelijke brug en door gebruik te maken van de onverharde wegen in het gebied. Zie hiervoor de grondstromenkaart. Tevens wordt er een tijdelijke wegomleiding aangelegd ten behoeve van de werkzaamheden aan de Rul. Deze werkzaamheden vinden vanaf medio augustus plaats.

December 2017 is de stuw nabij de A67 gereed.