Waterberging en natuurontwikkeling Kleine Dommel

Het beekdal van de Kleine Dommel gaat de komende jaren veranderen. Ten zuiden van de A67 komt er een waterbergingsgebied dat ingezet kan worden in tijden van hoog water. Zo zorgt het waterschap De Dommel ervoor dat de inwoners van Geldrop droge voeten houden.

Opdrachtgever:
Waterschap De Dommel
Locatie:
Gemeente Heeze-Leende
Status project:
Project in uitvoering
Project_beeld
Project_beeld2
Project_beeld3a

Project

Tegelijkertijd wordt in het beekdal natuur ontwikkeld. Dit gebeurt onder andere door de beek te versmallen en natuurlijk te laten meanderen. Hierdoor gaat het water sneller stromen en krijgen bijzondere planten en vissen de kans zich hier te ontwikkelen. Het cultuurlandschap blijft daarbij zoveel mogelijk zoals het is.

Meer informatie over de aanleiding van het project en achtergronden is te vinden op de website van waterschap De Dommel.

BouwApp

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Dit project is ook te volgen via de BouwApp.
1. Download de BouwApp in de appstore (Google of Apple)
2. Ga naar ‘zoek project’
3. Zoek op “Waterberging en natuurontwikkeling Kleine Dommel”
4. Selecteer project
5. Klik op ‘Toevoegen aan favorieten”

BouwApp QR


Meer weten?

Neem voor vragen met betrekking tot de uitvoering contact op via mail: kleine.dommel@rasenberginfra.nl of via telefoonnummer:
06 - 81956709.

Samenwerking

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de  combinatie Rasenberg Infra / Colijn Beton- en waterbouw.

Gebiedspartners waarmee Waterschap De Dommel in dit project samenwerkt zijn gemeente Geldrop-Mierlo, gemeente Heeze-Leende, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Rijkswaterstaat, ZTLO, Dienst landelijk gebied, en natuurorganisaties zoals IVN.

Planning

Medio mei is gestart met de voorbereidende werkzaamheden.