Vervangen bluswaterleiding

Vervanging van diverse bluswaterleidingen op de Chemelot site te Geleen.

Opdrachtgever:
EdeA
Locatie:
Chemelot site Geleen
Status project:
Project opgeleverd
foto's bluswater CL 100 001 bewerkt
foto's reparatie 48A4 012
IMG_6862
IMG_6869
IMG_0949

Projectinformatie

In opdracht van EdeA heeft Rasenberg Wegenbouw B.V. diverse bluswaterleidingen vervangen op de Chemelot site te Geleen

De oude leidingen zijn  vervangen door in totaal 2,7 kilometer bluswaterleiding van GRE. Buiten GRE-leidingen zijn er op diverse plaatsen ook stalen- en HDPE-leidingen toegepast. De aangelegde diameters van de leidingen varieert van Ø100mm tot Ø500mm. Dit is in zijn geheel uitgevoerd tussen in bedrijf zijnde fabrieksinstallaties.

Naast het vervangen van leidingen zijn er ook afsluiters, hydranten en groot vermogen hydranten aangebracht. Grondwerk is uitgevoerd met behulp van grondzuigtechnieken, door het toepassen van grondzuigtechnieken wordt het risico van kabelschades geminimaliseerd.

De te vervangen bluswaterleiding is buiten bedrijf gesteld door het dichtzetten van afsluiters. Het gedeelte tussen de dichtgezette afsluiters is telkens vervangen. Tussen de in bedrijf zijnde leidingen is steeds gewerkt.

De uitvoering heeft de afgelopen 2 jaar plaatsgevonden.