SRV onderhoud en calamiteiten

Opdrachtgever:
Provincie Noord-Brabant
Locatie:
Noord-Brabant
Status project:
Project in uitvoering
SRV 1
SRV 2

Projectinformatie

Sinds juli 2012 voert Rasenberg Wegenbouw samen met Strukton Milieutechniek het onderhouds- en calamiteitenbestek SRV uit in opdracht van de Provincie Noord-Brabant.

Rasenberg Wegenbouw neemt de kleinschalige onderhoudsprojecten op zich en Strukton Milieutechniek de calamiteiten.

De uit te voeren werkzaamheden door Rasenberg Wegenbouw bestaat in hoofdzaak uit  beton- en asfaltreparaties, bestratingswerkzaamheden en groen –en faunawerkzaamheden. Een belangrijke aspect bij de werkzaamheden zijn de tijdelijke verkeersmaatregelen die hiervoor van toepassing zijn. Samen met de opdrachtgever worden deze maatregelen bepaald. Hierbij wordt rekening gehouden met het uitvoeren van de werkzaamheden buiten de spitsuren.

De werkzaamheden kunnen in heel Brabant voorkomen. Per regio zijn ook vaste onderaannemers benaderd die ingezet kunnen worden bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden.  

In geval van calamiteiten op of langs provinciale wegen (bij ongevallen, bodemvervuilingen, opruimen afgevallen ladingen) wordt Strukton Milieutechniek opgeroepen om de verkeershinder te beperken en de weg vrij te maken. 24 uur per dag staan zij klaar om binnen een uur ter plaatse van de calamiteit te zijn.