Rotonde Chaamsebaan Strijbeekseweg Ulvenhout

In opdracht van de Gemeente Breda, heeft Rasenberg Wegenbouw aan de reconstructie van de rotonde Chaamsebaan - Strijbeekseweg gewerkt. De werkzaamheden zijn gestart op 29 juni 2015 en duurden tot begin september.

Opdrachtgever:
Gemeente Breda
Locatie:
Ulvenhout
Status project:
Project opgeleverd
Rotonde Chaamsebaan Strijbeekseweg Ulvenhout Rasenberg
Ulvenhout reconstructie Rotonde Chaamsebaan Rasenberg
Betonstort Chaamsebaan Ulvenhout
Rotonde Chaamsebaan betonstort
Rotonde Chaamsebaan betonstort Rasenberg
Rotonde Chaamsebaan betonstort gereed
Rotonde Chaamsebaan betonstort 4
Rotonde Chaamsebaan asfalt
Rotonde Chaamsebaan asfalt 2
Rotonde Chaamsebaan asfalt 3
Rotonde Chaamsebaan 1
Rotonde Chaamsebaan 2

Project

De rotonde en aansluitende wegen vertoonden zeer ernstige schadebeelden. De rotonde is volledig gereconstrueerd en uitgevoerd in betonverharding. Hierdoor is er na de reconstructie lange tijd geen onderhoud meer nodig. De rotonde is in zijn geheel iets groter geworden en daardoor geschikter voor het vele vracht- en landbouwverkeer dat van de weg gebruik maakt.

Voltooide werkzaamheden

De werkzaamheden aan de rotonde Chaamsebaan – Strijbeekseweg te Ulvenhout zijn gefaseerd uitgevoerd, zodat voetgangers, fiets- en autoverkeer een veilige en vlotte doorgang hielden tijdens de werkzaamheden.

Op 29 juni 2015 is Rasenberg Wegenbouw gestart met fase 0 van de werkzaamheden aan de rotonde. In deze fase is aan de zuidwestzijde van de rotonde een tijdelijke weg aangelegd, ten behoeve van het uitvoeren van fase 1 & 2.

Op 6 juli is Rasenberg Wegenbouw gestart met fase 1, welke heeft geduurd tot begin augustus 2015. In deze fase is de volledige rotonde gereconstrueerd. Op 13 juli 2015 is de band aan de binnenzijde van de rotonde gestort. In de week van 24 juli is gestart met het storten van het beton over de complete rotonde. Vervolgens is het fietspad aan de noordzijde van de rotonde gereconstrueerd en wordt beton in de middengeleiders aangebracht.

Vanaf 17 augustus heeft Rasenberg de werkzaamheden vervolgd met de start van fase 3. In deze fase is aan de zuidwestzijde de tijdelijke weg verwijderd en het fietspad aangelegd.

Contact

Mocht u nog vragen hebben over dit project, dan kunt u contact opnemen met Rasenberg Wegenbouw:
E: rotondechaamsebaan@rasenberginfra.nl
Projectleider: Perry Knapen, 06-2242 3963