Kapelle-Biezelinge

Reconstructie Biezelingestraat, Jufferswegje, Noordstraat, Abdijstraat en het Schotwegje te Kapelle-Biezelinge.

Opdrachtgever:
Gemeente Kapelle
Locatie:
Kapelle-Biezelinge
Status project:
Project opgeleverd
Kapelle-Biezelinge 3
Kapelle-Biezelinge 2
foto 1 13-11-2014 n
foto 3 13-11-2014 n
foto 4 13-11-2014 n
foto 5 13-11-2014 n

Opdracht

In opdracht van de gemeente Kapelle wordt de doorgaande route door Kapelle-Biezelinge gereconstrueerd. Dit werk vind plaats in twee fases.

De eerste fase is tussen de Middenweg en de spoorlijn en wordt uitgevoerd in de maanden oktober en november van 2014. Gestart wordt met bestratingswerkzaamheden aan de oneven zijde, waarbij wegvakken van ca. 100 meter aangepakt worden. Na de oneven zijde volgt de even zijde op dezelfde manier. Tijdens deze werkzaamheden wordt er op de rijbaan eenrichtingsverkeer ingesteld in de richting van de kern komende vanaf de Rijksweg. Als het bestratingswerk gereed is wordt het asfaltwerk uitgevoerd. De eerste  fase start in de week van 22 september en heeft naar verwachting een doorloopperiode van tien weken.

De tweede fase tussen de spoorlijn en de Mauritsstraat wordt in het voorjaar van 2015 uitgevoerd. Deze fase wordt opgeknipt in vier werkvakken. Gestart wordt vanaf de Mauritsstraat en de werkvakken zijn gescheiden door een kruising om de bereikbaarheid zo optimaal mogelijk te houden. Deze werkzaamheden starten begin maart en zullen na de start naar verwachting wederom tien weken duren.

 

 

Voortgang

De werkzaamheden op de doorgaande route in Kapelle-Biezelinge Fase 1 (Abdystraat, Jufferswegje en Noordstraat) vorderen gestaag. De trottoirs en parkeerstroken aan de oostzijde zijn zo goed als aangebracht. Aan de westzijde zijn de aan te leggen trottoirs en parkeerstroken voor 50% gerealiseerd. Deze week (10 t/m 14 november) wordt de plateaukruising Jufferswegje/Hoofdstraat aangebracht, vrijdag 14 november zal de kruising in de loop van de dag gereed zijn. In de week van 17 t/m 21 november wordt de plateaukruising van de Noordstraat/Nieuwe Kerkstraat aangelegd. Hierbij hoort ook het gedeelte bestrating tussen de Nieuwe Kerkstraat en de spoorwegovergang aan de zijde van tuincentrum De Keijzer. In die zelfde week wordt nog een gedeelte van de trottoirs en parkeerstroken aan de westzijde vanaf de Aldi/Visser Fruit/Action in de richting van de Heijzon aangepakt. In de periode van 24 november t/m 5 december worden de restwerkzaamheden afgerond.

In het voorjaar van 2015 wordt Fase 2 uitgevoerd, dit betreft de Biezelingsestraat vanaf de spoorwegovergang t/m de Mauritsstraat. Asfaltwerkzaamheden op de Abdystraat, Jufferswegje, Noordstraat en Het Schotwegje worden uitgevoerd in het voorjaar 2015.

Op 24 september is gestart met de uitvoering van Fase 1. In de Abdijstraat wordt aan de oneven zijde over een lengte van ca. 100 meter de parkeerstrook en het trottoir opgebroken. Hierna wordt het cunet aangepast en voorzieningen voor de afwatering van de verharding aangebracht. Vanaf 29 september start de straatmaker met het aanbrengen van de nieuwe verhardingen (opsluitbanden, trottoir en parkeerstrook). Als deze in zijn activiteiten vordert wordt een nieuw werkvak opgebroken en gereedgemaakt voor bestratingswerkzaamheden. Als de oneven zijde gereed is, volgt de even zijde en daarna het asfaltwerk op de rijbaan.

kaart kapelle