Asfaltonderhoud Papendrecht

Rasenberg Infra heeft in opdracht van de gemeente Papendrecht het werk asfaltonderhoud Platanenlaan en de Andoornlaan in Papendrecht aangenomen. De levensduur van de bestaande asfaltverharding is verstreken en daarom wordt de rijbaan vernieuwd.

Opdrachtgever:
Gemeente Papendrecht
Locatie:
Papendrecht
Status project:
Project in uitvoering
Platanenlaan1
Platanenlaan2
Platanenlaan3
Platanenlaan4
Platanenlaan5
Platanenlaan6

Details en fasering

De werkzaamheden aan de Platanenlaan zijn eind 2017 uitgevoerd. Er is een nieuwe asfaltverharding aangebracht en het straatwerk is op meerdere plaatsen hersteld. De werkzaamheden zijn in drie fasen uitgevoerd om ervoor te zorgen dat het verkeer en de omgeving zo min mogelijk hinder ondervonden van de werkzaamheden.

De asfaltwerkzaamheden aan de Andoornlaan staan gepland voor medio maart 2018. Ook daar wordt de asfaltverharding verwijderd en een nieuwe asfaltconstructie aangebracht. Omdat deze werkzaamheden een korte doorlooptijd hebben worden ze in één fase uitgevoerd. Tijdens de wegwerkzaamheden geldt een omleiding voor het verkeer.