​Herinrichting stationsomgeving Maastricht

Rasenberg Infra voert werkzaamheden uit in het stationsgebied van Maastricht. In het centrum van Maastricht​ worden verhardingen en asfalt opnieuw aangelegd.

Status project:
Project in uitvoering
station maastricht web
station maastricht web2
station maastricht web3
station maastricht web4
station maastricht web5
Maastricht busplein 1
Maastricht busplein 2
Maastricht busplein 3

Herinrichting stationsomgeving

Het parkeren langszij en het parkeren op de middenberm in de Stationsstraat (tot aan Wilhelminasingel) wordt opgeheven. Daarmee ontstaan bredere trottoirs met mogelijkheden voor gevelterrassen. Er wordt één busperron gemaakt waardoor er enerzijds een overzichtelijker en gebruiksvriendelijker busstation en anderzijds een ruimer voorplein ontstaat. 

Planning

Rasenberg Infra is op 22 mei gestart met de eerste werkzaamheden in het stationsgebied. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot eind oktober. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en de eerste fase start aan de zuidkant van de Stationsstraat en de noordkant van het busstation aan de Parallelweg. 

Hieronder een globaal overzicht van wanneer er op welke plek wordt gewerkt.

  • mei – tweede helft juni: Zuidzijde Stationsstraat en noordzijde busstation (Parallelweg)
  • tweede helft juni – eind juli: Noordzijde Stationsstraat en zuidzijde busstation (Parallelweg)
  • eind juli – begin september: Stationsplein 
  • begin september – eind september: Westzijde Parallelweg en oostzijde Spoorweglaan
  • eind september – medio oktober: Middenberm Stationsstraat
  • medio oktober – eind oktober: Middenberm Stationsstraat en westzijde Spoorweglaan en  Asfalteren Spoorweglaan, Stationsstraat en Parallelweg