Onderhoud N322 en N276

Opdrachtgever:
Provincie Brabant
Locatie:
Nieuwendijk - Geldergerse grens
Status project:
Project opgeleverd
Asfalteren

Onderhoud N322 en N267

Zoals u ongetwijfeld niet ontgaan is, gaat de provincie Noord-Brabant in 2014 onderhoudswerkzaamheden verrichten aan de N322. Na diverse jaren voorbereiding heeft begin dit jaar de aanbesteding plaatsgevonden en is Rasenberg Wegenbouw B.V. de opdracht gegund om deze werkzaamheden te verrichten.

Wat houden de werkzaamheden in?

De werkzaamheden starten half april en bestaan uit het vervangen van de asfaltverharding op het wegtracé van de N322 tussen Nieuwendijk en de grens met de provincie Gelderland. Daarbij wordt een gedeelte van de verharding op de N267 direct mee vervangen. Naast deze werkzaamheden wordt er ook gezorgd voor een nieuwe oversteekplaats voor fietsers op het bestaande kruispunt bij de Hoge Maasdijk; het vervangen van de autobrug Waardhuizen en diverse andere werkzaamheden zoals het aanbrengen van duikers en vervangen van verlichting.

Beperken van hinder

Gezien de aard en omvang van de werkzaamheden krijgt het verkeer op de N322 en N267 tijdens de werkzaamheden te maken met verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingsroutes. Wij proberen de omleidingen zoveel mogelijk te beperken en de wegen zoveel mogelijk open te houden voor het bestemmingsverkeer.

Scholieren krijgen op weg van en naar school ook te maken met de werkzaamheden en worden geconfronteerd met bouwverkeer. Om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op deze werkzaamheden en de gevaren die er bestaan geven wij via digitale kanalen een voorlichtingscampagne op het Altena College. Op deze wijze informeren wij scholieren om veilig en oplettend de werkzaamheden te passeren.

 

Voortgang

Momenteel zijn we begonnen met diverse werkzaamheden.

Dit betekent dat het verkeer met afsluitingen en omleidingsroutes te maken heeft die per fase ingesteld worden. Het eerste deel wat aangepakt wordt, is het weggedeelte tussen de rotonde in de Woudrichemseweg in Almkerk tot en met de rotonde Zevenbanseweg in Nieuwendijk. Vervolgens is het weggedeelte tussen de rotonde Parallelweg in Giessen tot de rotonde Woudrichemseweg in Almkerk aan de beurt. In dit deel ligt ook de te vervangen Waardhuizensebrug. In deze fase wordt ook de N267 aangepakt tussen de rotonde N267 en de rotonde Neer Andelse weg. Ook gaat gaat stuk tussen de rotonde Parallelweg in Giessen tot de grens van Gelderland op de schop. Dan ook wordt een nieuwe oversteekplaats voor fietsers op het kruispunt met de Hoge Maasdijk aangelegd.

Voor meer informatie over de planning van de werkzaamheden kunt u hier terecht.

Contact

Vragen en contact De aanwonenden en bedrijven die direct gelegen zijn aan het tracé, worden met een brief voorafgaand aan de werkzaamheden op de hoogte gesteld van de detailplanning. Deze brief zal nadere informatie ge­ven over de bereikbaarheid van hun perceel. Tevens neemt onze omgevingsmanager de komende weken persoonlijk contact op met bedrijven die direct gelegen zijn aan het tracé om eventuele problemen met de bereikbaarheid te bespreken.

Calamiteiten

Bij calamiteiten kunt u dit calamiteitennummer bellen: 06-1486 3604 Wij spreken van een calamiteit bij een onverwachte gebeurtenis waarbij persoonlijk letsel of grote schade dreigt. Het calamiteitennummer is 24 uur per dag, zeven dagen per week te bereiken.

Reguliere vragen

Meer informatie over het project is te vinden op de website www.rasenberginfra.nl/projecten. Vragen kunt u stellen aan onze omgevingsmanager Tom Bastiaansen, door een e-mail te sturen naar info@reconstructieN322.nl of tijdens kantooruren te bellen naar 06-8324 9352.

 

Rasenberg Wegenbouw start werkzaamheden

1oTe65egZGA