A59 Drongelens kanaal

Het ontwerpen en uitvoeren van "Vervangen kunstwerken A59" ter hoogte van het Drongelens kanaal

Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat
Locatie:
A59 ter hoogte van Drongelens kanaal
Status project:
Project in uitvoering
IMG_2423
IMG_2440
IMG_2457
IMG_2462
A59 Rasenberg bron Airpro Waalwijk
A59 Rasenberg bron Airpro Waalwijk
A59 Rasenberg bron Airpro Waalwijk
A59 Drongelens kanaal okt 2015
Uitzichtpunt A59 Drongelens kanaal
G0028174
G0028217
G0037615

Opdracht

In combinatie met ons zusterbedrijf Colijn Aannemersbedrijf voert Rasenberg Wegenbouw de opdracht “Het ontwerpen en uitvoeren van Vervangen kunstwerken A59 ter hoogte van het Drongelens kanaal” uit. De combinatie Colijn/Rasenberg wordt hierbij ondersteund door andere zusterbedrijven als Strukton, van Rens Mobiliteit en Molhoek.

De brug over het Drongelens Kanaal en het viaduct over de Hoogeindse Rondweg bij Waalwijk zijn aan vervanging toe. Dat komt omdat er de afgelopen decennia steeds meer verkeer over de A59 is gaan rijden. Rijkswaterstaat laat daarom een nieuwe brug bouwen over het Drongelens Kanaal en een viaduct over de Hoogeindse Rondweg bij Waalwijk. Ook wordt de bestaande weg verlengd zodat er een ecologische verbindingszone kan worden gerealiseerd. Deze aanpassingen leiden tot:

  • vlottere doorstroming van verkeer;
  • verbeterde verkeersveiligheid door verkleining snelheidsverschillen.

Om het verkeer om te leiden en de hinder voor het verkeer op de A59 tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken wordt een tijdelijke wegomleiding aan de zuidzijde van de A59 gelegd. Hierbij blijft de aansluiting Waalwijk-Oost beschikbaar. De maximumsnelheid op de tijdelijk wegomleiding is 70 km/u net als in de huidige situatie.

De nieuwe brug en het nieuwe viaduct worden breder en langer. Hierdoor kan de maximumsnelheid na afronding van de werkzaamheden omhoog naar 100 km/u. Vanwege de verhoging van de maximumsnelheid moet op de rijbaan richting Breda de invoegstrook van de aansluiting Drunen-West en de uitvoegstrook van de aansluiting Waalwijk-Oost worden verlengd. Deze aansluiting worden, vanwege de beperkt beschikbare ruimte, door middel van een weefvak op elkaar aangesloten.

Foto's op deze pagina zijn o.a. afkomstig van Airpro Waalwijk

Voortgang en Planning

Combinatie Colijn/Rasenberg is gestart met het uitwerken van het ontwerp en voorbereiding van de werkzaamheden. In het voorjaar van 2015 is gestart met de bouw van de tijdelijke wegomleiding. In het najaar van 2015 wordt gewerkt aan de definitieve brug met een omleiding over de tijdelijke weg. Eind 2016 staat de oplevering van de brug gepland en de openstelling van de weg in de nieuwe situatie.

Fase 2: Definitief werk

Planning Fase 2 (pdf, 201 kB) 
Fase 2 overzichtstekening (pdf, 5485 kB) 

Fase 1: aanleg tijdelijke wegomlegging (gereed)

Fase1 (pdf, 1868 kB) 

 

 

Contact

De aanwonenden en bedrijven die direct gelegen zijn aan het tracé en in de invloedssfeer van het werk, worden met een brief voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden op de hoogte gesteld van de detailplanning. Deze brief zal nadere informatie geven over de bereikbaarheid en de routing van het bouwverkeer. Tevens is onze omgevingsmanager in gesprek met de directe omgeving om verwachte problemen te inventariseren.

Klachtenafhandeling

De werkzaamheden aan de A59 ter hoogte van het Drongelens Kanaal worden uitgevoerd door betrokken mensen uit de regio. Ondanks de betrokkenheid van onze mensen kunnen er toch nog klachten ontstaan. Wij zijn toekomst gericht en hechten grote waarde aan de relatie met Rijkswaterstaat, omwonenden, de omliggende gemeenten Waalwijk en Heusden, bedrijven, weggebruikers, hulpdiensten en andere belanghebbenden.

We realiseren ons dat de werkzaamheden hinder voor de omgeving kunnen opleveren. Wij streven ernaar de werkzaamheden met zo min mogelijk overlast voor de omgeving uit te voeren. Mocht u echter overlast ervaren en dit kenbaar willen maken vragen wij u dit te melden aan:

Landelijke informatielijn

Servicenummer Rijkswaterstaat 0800-8002 (De lijn is 7 dagen per week geopend. Maandag t/m vrijdag: 07.00 - 20.00 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen: 10.00 - 18.30 uur).

Of via het contactformulier wat u kunt vinden op: https://www.rijkswaterstaat.nl/formulieren/contactformulier.aspx

Of per mail: 08008002@rws.nl

Klachtenprocedure

Voor dit project ziet de klachtenprocedure er als volgt uit: 

  • Rijkswaterstaat treedt aan de hand van de ontvangen klachten in overleg met de bouwcombinatie.
  • De bouwcombinatie geeft bij Rijkswaterstaat aan welke maatregelen er kunnen worden getroffen om de oorzaak van de klacht te verhelpen. Tevens worden er maatregelen getroffen om de klachten in de toekomst te voorkomen.
  • Rijkswaterstaat zorgt voor de terugkoppeling richting de melder.

Reguliere vragen

Meer informatie over het project is te vinden op de website www.rasenberginfra.nl/projecten. Vragen kunt u stellen aan onze omgevingsmanager Johan van Vlerken, door een e-mail te sturen naar a59drongelens.kanaal@rasenberginfra.nl of tijdens kantooruren te bellen naar 06-14867740.

Als u een kijkje wilt nemen over de brug bij het Drongelens kanaal, er is een uitzichtpunt ingericht voor bezoekers, ten noorden van de A59. 

Rasenberg Infra nieuw logo
logo-Colijn

Kaart A59 vervangen brug drongelens kanaal