Nieuws

Voor één dag Wegenbouwer

19 februari 2015

Op 26 februari a.s. ontvangt Rasenberg Wegenbouw ruim dertig VMBO-stagiairs op de asfaltcentrale en ons kantoor in Breda. Deze enthousiaste leerlingen hebben zich aangemeld tijdens de VMBO Breda On Stage beurs in Ulvenhout op 4 februari jl.

Rasenberg Wegenbouw doet voor de tweede keer mee aan dit evenement voor VMBO-leerlingen en draagt zo bij aan de ontwikkeling van haar toekomstige medewerkers. Deze stagedag is, naast het aanbieden van gastlessen, meeloopdagen, praktijkstages, traineeships en afstudeeropdrachten, een mooie gelegenheid om leerlingen te laten kennismaken met het vakgebied grond-, weg- en waterbouw (GWW) in het algemeen en specifiek de activiteiten van de diverse disciplines van Rasenberg Wegenbouw.

Rasenberg Wegenbouw speelt in op een aantrekkende markt enerzijds en het dreigende tekort aan technisch personeel anderzijds, door deze toekomstige medewerkers enthousiast te maken voor een carrière in de GWW-sector. Rasenberg Wegenbouw is van mening dat werving niet werkt door  slechts informatie te verstrekken via internet en uit boekjes. Juist door de jongeren middels een stage kennis te laten nemen van ons brede en praktische vak willen we ze nog verder enthousiasmeren voor een carrière in de grond-, weg- en waterbouw. Op deze manier kunnen ze  ervaren dat vakmanschap een podium verdient en dat onze medewerkers hun vak met veel plezier en passie uitvoeren. Kortom,  het vak uitvoeren met het motto van VMBO On Stage : ‘Alles mag je worden, behalve ongelukkig’. 

De dag wordt op het terrein van de  asfaltcentrale, tegenover het kantoor aan het Steenen Hoofd te Breda, om 9.00 uur op spectaculaire wijze geopend door wethouder M. (Miriam) Haagh. Door met een wals een rijbaan te verdichten en glad te walsen zal de wethouder denkbeeldig alle hobbels voor het nemen van een goede beroepskeuze ‘wegwalsen’.   

Door het grote aantal aanmeldingen is de stagedag verdeeld over twee dagdelen. Per dagdeel nemen ongeveer 20 leerlingen deel aan diverse activiteiten. Na de openingshandeling en een korte presentatie over Rasenberg Wegenbouw, gaan de leerlingen zelf aan de slag. Zij krijgen een rondleiding op de asfaltcentrale, nemen een kijkje in het laboratorium, mogen helpen bij het werken met een asfaltspreidmachine en kunnen zelf een rioolbuis dichtmetselen. Ook maken ze kennis met  digitale maatvoering door een object op een tekening  op kantoor voor te bereiden en dit uiteindelijk buiten uit te zetten.