Nieuws

Zero Accidents Netwerk

02 juli 2013

Zero Accidents Netwerk
Op 13 juni jl. heeft Strukton Civiel, op het nieuwe hoofdkantoor van Rasenberg Wegenbouw, de 2e netwerkbijeenkomst van het Zero Accidents Netwerk georganiseerd. Gedurende de bijeenkomst zijn waardevolle relaties gelegd tussen aanwezigen uit een verscheidenheid aan branches. Er is gesproken over het streven naar nul ongevallen door betrokkenheid van medewerkers en door de relatie met businesspartners. Naast Strukton hebben onder meer Scania, Pon en Tennet de aanwezigen met presentaties geïnspireerd in de ambitie om nul ongevallen te behalen. De volgende bedrijven hebben deelgenomen aan de bijeenkomst: BIS Industrial Services Nederland, Martens en Van Oord, MSD Oss, Neste Oil Netherlands, Suiker Unie, Visser Keuring & Inspectie en Waternet.

Voor Wie?
Het Zero Accidents Netwerk is bedoeld voor alle bedrijven - groot of klein, profit en non-profit - die zich willen committeren aan betere veiligheidsprestaties en die in hun sector koploper willen worden op het gebied van arbeidsveiligheid.
Strukton neemt actief deel aan het Zero Accidents Netwerk en maakt deel uit van de meedenkgroep. TNO is initiatiefnemer van het Zero Accidents Netwerk.

Achtergrond
In Finland bestaat sinds 2003 een vergelijkbaar netwerk waar ruim 230 bedrijven deel van uitmaken. Al deze bedrijven hebben zich publiekelijk verbonden met de zero-accidents visie. Dit leidt daar tot allerlei activiteiten om de veiligheid verder te verbeteren en het belang van veiligheid uit te dragen. En tot significant minder ongevallen.

Wat doet het netwerk?
- Stimuleren en verspreiden van de zero-accidents visie;
- Versterken van management commitment en safety leadership;
- Goede praktijken verzamelen en uitwisselen – ook tussen bedrijven uit verschillende sectoren;
- Zorgen voor positieve publiciteit rondom veiligheid.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u de website bezoeken: www.zeroaccidents.nl.