Nieuws

Rijkswaterstaat gunt verhoging brug A50 voorlopig aan Rasenberg

18 juni 2013

Rijkswaterstaat is voornemens de verhoging van de brug in de A50 over de Zuid-Willemsvaart te gunnen aan Struktondochter Rasenberg Wegenbouw B.V.. Deze brug ter hoogte van Veghel met als officiële naam de Julian J. Ewellbrug, gaat in 2014 een meter de lucht in. Bij het oorspronkelijke ontwerp van de brug eind jaren negentig is al rekening gehouden met deze plannen. Door de brug te verhogen is deze in de toekomst te passeren voor schepen met drie lagen containers of een lading met een hoogte van zeven meter. De brug ligt direct ten noorden van Veghel en kruist zowel het kanaal als de parallel daaraan gelegen provinciale weg N279.

Brug A50 Veghel 

Het project is als een zogenaamd Best Value-project op de markt gezet. Dat betekent dat de partij met de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) aan de slag kan met de pre-award fase. In deze speciale opstartfase van het project wordt aan Rasenberg gevraagd de inschrijving te verduidelijken en verder uit te werken. Als dan blijkt dat de inschrijving voldoet aan alle gestelde eisen, wordt het project officieel gegund. Dat zal naar verwachting half juli zijn. Op dat moment start de aanvraag van vergunningen en worden de verkeersmaatregelen in kaart gebracht.

Hinder beperken

Rijkswaterstaat informeert het woon-werkverkeer tijdig over de uitvoering. De brug ligt direct ten noorden van Veghel en kruist zowel het kanaal als de parallel daaraan gelegen provinciale weg N279. Rijkswaterstaat wil de hinder op de A50, de Zuid-Willemsvaart en de omliggende wegen tot een minimum beperken.

Planning

De voorbereidende werkzaamheden starten in het najaar van 2013. Rasenberg verwacht in de zomervakantie van 2014 te kunnen starten met het daadwerkelijke opvijzelen. Als de brug omhoog gaat, moet ook op- en afrit 11 worden aangepast. Naar verwachting zal de A50 bij Veghel gedurende één weekend afgesloten worden voor al het verkeer. De weken voor en na dit weekend verwacht Rijkswaterstaat hinder door rijbaanafzettingen. Het verkeer kan dan wel gebruik maken van de brug maar moet rekening houden met extra reistijd. De exacte planning wordt tijdig volgens de gebruikelijke kanalen gecommuniceerd. Het is de bedoeling dat containerschepen met drielagen containers vanaf eind 2014 van de Maas naar Veghel kunnen varen. Dan zijn ook de verbeteringen aan de huidige Zuid-Willemsvaart en de omlegging bij ’s-Hertogenbosch gereed.

Dit project maakt deel uit van het clusterproject ‘Brabantse kanalen’ dat als doel heeft de bereikbaarheid van Zuidoost-Brabant over water te behouden en te verbeteren. Door het vaarwegstelsel geschikt te maken voor grotere schepen krijgt de economische bedrijvigheid in het gebied meer kansen. Bovendien is vervoer over water beter voor het milieu en helpt het files op de weg tegen te gaan.

Dit bericht is gebaseerd op een persbericht van opdrachtgever Rijkswaterstaat