Nieuws

Herstelwerkzaamheden Nieuweweg op 21 en 22 mei

17 mei 2013

Mei 2013 is de Nieuweweg op duurzame en innovatieve wijze vervangen. Dit was nodig omdat de weg aan het eind van haar levensduur was. Bij deze reconstructie is de fundering van de weg hergebruikt door deze te binden met een mengsel van cement en schuimbitumen. Omdat een relatief nieuwe techniek destijds is toegepast, gaat veel aandacht uit naar kwaliteitscontroles.

Bij een van deze controles is gebleken dat de nieuwe fundering en toegepaste asfaltmengsels prima in orde zijn. Alleen in de afwerking van de weg zitten op een aantal plaatsen wat ‘schoonheidsfoutjes’. Herstel van de deklaag in een aantal vakken zou volstaan, echter aannemer Rasenberg vindt kwaliteit belangrijk en heeft aangegeven de gehele weg van een nieuwe deklaag te willen voorzien.

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden staan gepland voor dinsdag 21 mei vanaf 21.00 uur tot woensdag 22 mei 21.00 uur, om de overlast voor gebruikers zoveel mogelijk te beperken. Omleidingsroutes worden ter plaatse aangegeven.

De werkzaamheden worden ook ditmaal uitgevoerd in een samenwerking met Ingenieursbureau Drechtsteden en aannemer Rasenberg.