Nieuws

Dochters Strukton voeren reconstructie N617 Kloosterstraat - Zijweg Den Dungen uit

10 juli 2013

De Provincie Noord-Brabant geeft Combinatie Reef-Colijn-Rasenberg, allen onderdeel van Strukton, opdracht voor een duurzaam veilige inrichting van de N617 in het gedeelte Kloosterstraat – Zijweg Den Dungen en het realiseren van een fietsverbinding tussen Schijndel en ’s-Hertogenbosch. Met de opdracht is een bedrag gemoeid van ruim € 10,8 miljoen. De voorbereidende werkzaamheden vinden vanaf juli 2013 plaats, uitvoering is gepland van januari tot en met december 2014.

N617 

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het ontwerpen en uitvoeren van de reconstructie opheffen van alle onveilige oversteken, aanleg van enkele onderdoorgangen voor langzaam verkeer, aanleg turborotonde met onderdoorgang voor langzaamverkeer van en naar Sint Michielsgestel en het completeren van het fietspad tussen ’s-Hertogenbosch en Schijndel.

De opdracht is aan de combinatie Reef-Colijn-Rasenberg gegund op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI), waarbij zowel de kwaliteit van het ontwerp en het veiligheidsplan alswel de prijs onderdeel uitmaakt van de inschrijving. Door een combinatie van specialistische disciplines en integrale aanpak kan Strukton deze opdracht als één partij volbrengen.

De komende maanden werkt de aannemer de plannen voor de reconstructie in detail uit en worden voorbereidende werkzaamheden getroffen. De werkzaamheden kunnen dan naar verwachting begin 2014 starten en de nieuwe N617 kan dan eind 2014 opgeleverd worden. Gezien de omvang van de werkzaamheden krijgt het verkeer waarschijnlijk te maken met verkeersmaatregelen en omleidingsroutes.