Duurzame Initiatieven

Duurzaam ondernemerschap en innoveren doe je niet alleen, maar in gezamenlijkheid met ketenpartners. Diverse initiatieven worden dan ook samen met andere bedrijven, overheidspartijen en NGO’s geformuleerd en opgepakt

Het Nieuwe Draaien

Rasenberg Infra neemt deel aan de pilot Het Nieuwe Draaien; een initiatief van Natuur & Milieu en SOMA bedrijfsopleidingen om brandstofbesparing bij mobiele werktuigen te stimuleren. Het nieuwe draaien is het slim toepassen van de ervaringen van het nieuwe rijden op bouwmachines. Gedurende de cursus worden onze machinisten tools aangereikt om de bouwmachines slimmer en zuiniger te bedienen en de logistiek op het bouwterrein efficiënter in te kleden.

Producten

Bij Rasenberg Infra is het vinden van oplossingen om energieverbruik en daarmee de CO2-uitstoot terug te dringen is bij Rasenberg Infra aan de orde van de dag. 

ML-TRAC

Met de productiemethode ML-TRAC is het mogelijk dat alle soorten asfalt uit gerecyclede grondstoffen kunnen bestaan. Omdat het mogelijk is gebleken het bestaande bitumen in het oude asfalt terug te brengen naar hun originele prestatieniveau, kan al het gefreesde asfalt, zowel het bindmiddel als de mineralen, opnieuw gebruikt worden. Door de toevoeging van een duurzaam materiaal, de geringe hoeveelheid hars is Rasenberg Infra op weg naar de juiste balans.

LT-Asfalt

Wegenbouwers Dura Vermeer Infrastructuur BV, Jansen de Jong Infra, Rasenberg Wegenbouw BV en Bruil-Infra BV hebben het procédé LT-Asfalt samen ontwikkeld. LT-Asfalt kent vele voordelen ten opzichte van traditioneel asfaltbeton waaronder, hoge energiebesparing: Sterke verlaging gasverbruik en sterk gereduceerde uitstoot van schadelijke stoffen (opwarming van de aarde, CO2, NOx, CxHy)

Rasenberg is daarnaast aangesloten bij:

Bewuste Bouwers
Bewuste Bouwers let op veiligheid op de werkplaats en zorg voor de omgeving

MJA 3
Meerjarenafspraak Energie-Efficientie Afsaltbranche, Onze asfaltcentrale neemt deel in de MJA3 en heeft een meerjarenplan Energie-efficiency.

DuboCalc
Rijkswaterstaat ontwikkelt een computerprogramma dat de milieueffecten berekent van het materiaal- en energiegebruik van infrastructurele werken: DuboCalc. Met dit hulpmiddel kunnen ontwerpers milieuprofielen bepalen van ontwerpalternatieven.