Reductie

Rasenberg Infra heeft zich ten doel gesteld om de CO2-emissie tussen 2009 en 2020 met 20% te verminderen, dit gerelateerd aan de geactiveerde productie. De jaarlijkse doelstelling voor CO2-reductie is vastgesteld op 2%.

Om dit te realiseren hebben we onder andere de volgende maatregelen genomen:

  • Nieuwe leaseauto's hebben een CO2-emissieplafond
  • Rasenberg Infra heeft e-Driver ingevoerd om veiliger en zuiniger rijden te stimuleren
  • In 2013 moet al onze gebruikte elektriciteit duurzaam zijn
  • Realisatie overkapping asfaltgranulaat.

Ook binnen de bedrijfsonderdelen lopen vele initiatieven; waaronder het gebruik van elektrische auto’s tot onderzoek naar duurzame bouwlogistiek.

Efficiëntie

Rasenberg Infra heeft verder als doelstelling het continu verbeteren van het efficiënt gebruik van energie. Deze doelstelling willen wij op een gestructureerde en beheerste wijze realiseren. Daarvoor is in 2013 een Energiemanagementplan opgesteld conform NEN-EN 50001. Daarnaast stellen de bedrijfsonderdelen van Rasenberg Infra jaarlijks een CO2-emissiereductieplan op om aan te geven hoe zij hun CO2-emissie zullen verminderen. Dit plan maakt integraal onderdeel uit van het businessplan.