CO2-Prestatieladder

Het reduceren van energieverbruik en CO2 ‘leeft’ en heeft middels de CO2- prestatieladder betekenis gekregen binnen onze bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het energie- en CO2-beleid van Rasenberg Infra is erop gericht om in 2020 een reductie van 15% CO2 te verwezenlijken (gerelateerd aan de omzet).

De CO2-prestatieladder van de stichting SKAO stimuleert bedrijven om CO2-bewust te handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat hierbij met name om:

  • energiebesparing
  • het efficiënt gebruik maken van materialen
  • het gebruik van duurzame energie

Strukton heeft sinds 2010 het hoogste niveau op de CO2-prestatieladder. Uitgebreide informatie over duurzame ontwikkelingen en de CO2-prestatieladder in het bijzonder binnen Strukton kunt u terugvinden op www.strukton.nl/duurzaam