Rasenberg Infra, meer profijt met duurzaamheid!

Met onze activiteiten staan wij midden in de samenleving. Wij trachten hierbij onze impact op de natuur en omgeving te minimaliseren middels het ontplooien van duurzame en innovatieve oplossingen. Dergelijke oplossingen dienen een positieve bijdrage te leveren aan de doelstellingen van onze onderneming, alsmede een bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsambities van onze opdrachtgevers en onze ketenpartners.

Tevens worden duurzame initiatieven en innovaties ontwikkeld welke bijdragen aan een veilige werkomgeving voor onze mensen.

De verantwoordelijkheid voor duurzaamheid wordt binnen Rasenberg Infra gedragen door de commissie Duurzaamheid. Deze wordt gevormd door leden uit het managementteam en diverse afgevaardige van alle bedrijfsonderdelen. Hiermee krijgt duurzaamheid haar plaats binnen de projecten en de algehele bedrijfsvoering.

Algemene doelstellingen

  • Niveau 5 CO2-prestatieladder handhaven;
  • 15% CO2-reductie in 2020;
  • Groene stroom en groen gas kantoorlocaties